W John Dewey School doskonale wiemy, że w zmieniającej się i idącej z duchem czasu szkole, niezwykle istotne są pozytywne relacje z rodzicami uczniów. Priorytetem w naszych działaniach jest wsłuchiwanie się w ich głos, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom oraz wspólne kreowanie i wdrażanie podejmowanych inicjatyw.

We współpracy z rodzicami stawiamy na wzajemne zaufanie, obopólne zaangażowanie i trwałe budowanie stabilnych, autentycznych relacji. W trójstronnej relacji uczeń – nauczyciel – rodzic każda ze stron jest tak samo ważna. Rodzice naszych uczniów stanowią dla nas nieocenioną wartość. Czerpiemy z ich doświadczenia, korzystamy z cennych rad i pomysłów.

Rodzic współpracujący ze szkołą pozwala lepiej poznać ucznia, wniknąć w jego środowisko, zrozumieć potrzeby. Rodzice jako nasi naturalni partnerzy wnoszą do naszej społeczności wiele pozytywnych emocji.

Podczas spotkań Rady Rodziców z dyrekcją szkoły, na bieżąco poruszamy ważne dla funkcjonowania placówki kwestie. W ten sposób budujemy atmosferę przejrzystości i przewidywalności wspólnie realizowanych działań i inicjatyw.