UCZCIWOŚĆ
EMPATIA
WSPARCIE
SAMODZIELNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

John Dewey School działa z myślą o nowoczesnej edukacji, dopasowanej do standardów i potrzeb  współczesnego szkolnictwa, opartej o tradycyjne wartości. Nadrzędną rolę odgrywają w niej idee uczciwości, współpracy i zaangażowania. Naszą misją jest tworzenie miejsca przyjaznego nauce, dopasowanego do potrzeb współczesnego, zmieniającego się świata oraz oczekiwań dzieci i ich rodziców.

Na co dzień jesteśmy wierni filozofii naszego patrona. Za wzór przyjmujemy koncepcję pracy z dziećmi Johna Deweya, której fundamentem jest stworzenie niezakłóconej przestrzeni do działania i obiektywnego doświadczania. Szkoła i środowisko lokalne, w którym funkcjonujemy mają stanowić dla nas „drugi dom”. Dzięki wdrażaniu takiej wizji pracy, rozwijamy w dzieciach chęć osobistego zaangażowania w życie wspólnoty szkolnej oraz poczucie współodpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej.

Wiele uwagi poświęcamy procesowi rekrutacji, który w naszej opinii stanowi bardzo ważny moment poznania, obserwacji i nawiązania pierwszych relacji. Dokładamy wszelkich starań, żeby rekrutacja, a na dalszym etapie adaptacja, odbywały się w atmosferze otwartości, tolerancji i poszanowania wzajemnych wartości.

Wspólnie ze środowiskiem rodziców i nauczycieli troszczymy się o wychowanie uczniów i konsekwentnie dążymy do tego, żeby nasi absolwenci osiągali wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, biegle posługiwali się językiem angielskim i znajdowali miejsce w najlepszych szkołach średnich, będąc przy tym osobami samodzielnymi i świadomymi celu.