John Dewey School to miejsce wyjątkowe, przepełnione empatią i charakteryzujące się indywidualnym podejściem do każdego ucznia. W naszej szkole dzieci i młodzież czują się ważne, docenione i bezpieczne. Wartości, którymi kierujemy się na co dzień, tradycja i innowacyjne metody pracy, pozwalają na wszechstronny rozwój osobisty naszych wychowanków i sprzyjają osiąganiu przez nich najwyższych wyników nauczania. We współpracy z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, jako akredytowany ośrodek Uniwersytetu Cambridge, zapewniamy intensywną i efektywną naukę języków obcych. Naszym uczniom dedykujemy także niezwykle bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Stawiamy na wzajemne zaufanie, zaangażowanie i trwałe budowanie stabilnych, autentycznych relacji.

W John Dewey School opieramy swoją pracę na szacunku i wspólnie ustalonych wartościach. Przez zaangażowanie i zgodne działania oparte na komunikacji i wzajemnym zaufaniu, każdego dnia budujemy poczucie odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej. Kształtujemy postawę wspólnego tworzenia szkoły jako żywego organizmu, który jest miejscem spotkania człowieka z człowiekiem, a ogromną rolę odgrywa w nim umiejętność budowania interakcji, w których każda ze stron jest tak samo ważna.

Proces nauczania w John Dewey School wyróżnia m.in. rozszerzony program języka angielskiego obejmujący 8 godzin lekcyjnych tygodniowo. Codzienne zajęcia konwersacyjne prowadzone są przez nauczycieli i native speakerów oraz egzaminatorów British Council. Nasi uczniowie biorą udział w Międzynarodowych Egzaminach Cambridge. Pracę nauczycieli cechuje zindywidualizowane podejście do każdego ucznia i stosowanie w pracy dydaktycznej metod Montesorii.

Na bieżąco uwzględniamy potrzeby i możliwości naszych wychowanków, prowadzimy diagnozy umiejętności i stopnia opanowania zagadnień z nauczanych przedmiotów. Zapewniamy wsparcie i konsultacje dla dzieci dołączających do nas w trakcie trwania roku szkolnego. Począwszy od klasy czwartej, realizujemy naukę drugiego języka obcego - hiszpańskiego lub niemieckiego.

Stosowane przez nas metody nauczania i nowoczesne warunki do zdobywania wiedzy, pozwalają naszym uczniom niezmiennie od lat uzyskiwać wysokie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty. Nasz model absolwenta zakłada, że uczeń kończący naukę w naszej szkole:

  • osiąga wysokie wyniki nauczania z przedmiotów egzaminacyjnych na tle innych wiodących szkół podstawowych,
  • wybiera bez ograniczeń dalszą edukację  i ma możliwość kontynuowania nauki w renomowanych szkołach średnich,
  • bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim,
  • jest samodzielny i świadomy.