Kadra

Szkolny klub dziennikarski

Monika Szwed
Celem cotygodniowych spotkań jest przede wszystkim zapoznanie z pracą dziennikarza, ale również doskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych, czytania ze zrozumieniem, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w piśmie, jak również korzystania z najróżniejszych źródeł informacji.


TERMIN ZAJĘĆ: WTORKI, g. 14:25