Kadra

Kółko geograficzne (online)

Katarzyna Bolimowska
Głównym celem naszych zajęć jest rozwijanie ciekawości świata u naszych uczniów oraz zrozumienie prawidłowości przyrody i stosowanie wiedzy geograficznej w praktyce.


TERMIN ZAJĘĆ: ŚRODY g. 18:00