Zajęcia

Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, w której uczniowie realizują podstawę programową MEN.

Od września 2017 r. zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty szkoła została przekształcona w placówkę z klasami od 1 do 8. Ze względu na profil szkoły realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego obejmujący 7-9 godzin tygodniowo, w tym 3 godziny prowadzą native speakerzy, dzięki czemu uczniowie w sposób naturalny osłuchują się z językiem, przełamują barierę językową, uczą się porozumiewać używając wyłącznie języka angielskiego.

Wszystkie zajęcia w naszej Szkole odbywają się w kameralnych klasach liczących od 12 do 20 uczniów

Dzięki współpracy z Fundacją British Council, która nadzoruje realizację programu języka angielskiego Nasza Szkoła stała się Ośrodkiem Międzynarodowych Egzaminów Cambridge, w których Nasi Uczniowie biorą udział każdego roku osiągając wysokie wyniki. W ten sposób Szkoła Johna Deweya otrzymała wyróżnienie SZKOŁY PREMIUM oraz partnerstwo w programie CAMBRIDGE ADDVANTAGE.

icons-300.pngicons-450.pngicons-635.pngicons-835.png
 

Wspierając Naszych Uczniów w nabywaniu umiejętności matematycznych od początku edukacji w szkole podstawowej w planie zajęć obok przedmiotu matematyki znajdują się obowiązkowe zajęcia z logiki, edukacji szachowej oraz mechatroniki. Mając na uwadze wspieranie procesu indywidualizacji Naszych Uczniów realizujemy zajęcia wyrównawcze z matematyki, a także zajęcia rozwijające dla ucznia zdolnego.

Nasza Szkoła wyróżnia się rozbudowanych programem z edukacji sportowej

Począwszy od grup zerówkowych Nasi Uczniowie uczestniczą w nauce pływania, zajęciach z piłki nożnej oraz tańca.

W klasach 1-3 zajęcia z edukacji muzycznej, informatyki, edukacji szachowej, logiki oraz wychowania fizycznego są prowadzone przez nauczycieli specjalistów z pełnymi kwalifikacjami w tym zakresie.