Kadra

mgr Anita Zarówna

Wychowawca klasy Ia

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z kilkudziesięcioletnim stażem zawodowym. Absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej.

Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów, m.in. "Projektowanie autorskich programów kształcenia”, "Tworzyć a nie odtwarzać. Inspiracje plastyczne, techniczne i muzyczne”, "Metody aktywizujące w walce z dysleksją”, "Muzyka w nauczaniu zintegrowanym”, "Planowanie optymalnych oddziaływań wychowawczych , czyli jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo”, "Skuteczny warsztat terapeuty pedagogicznego" i wielu innych.

Zwolenniczka nowatorskich systemów nauczania i metod krzyżowych obejmujących multisensoryczne nabywanie wiedzy. Realizowała program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti. Propagatorka czytelnictwa wśród uczniów. Posiada certyfikat "Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga". Od wielu lat współpracuje z Bibliotką Publiczną w Obornikach uczestnicząc wraz ze swoimi uczniami w projektach czytelniczych.