Kadra

mgr Agata Nowakowska-Działowska

Wychowawca klasy Ib

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Filologia Polska i Klasyczna oraz studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu - kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Obecnie nauczyciel wychowanie wczesnoszkolnego z doświadczeniem pracy z dziećmi w I etapie nauczania, dziennikarz i korektor tekstów. Z zamiłowaniem naucza dzieci najmłodsze z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących, dzięki którym dziecko uczy się przez ruch i zabawę.