Kadra

mgr Radosław Cegielski

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Sport o specjalności Trener Przygotowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych przygotowanie pedagogiczne. Posiada dyplom trenera II klasy piłki nożnej oraz dyplom UEFA B.

Uczestnik wielu kursów i warsztatów szkoleniowych m.in. „Talent sportowy – identyfikacji i rozwój”, „Intelektualizacja procesu treningowego”, „Komunikacja z młodym zawodnikiem”, „Motywowanie i automotywacja w sporcie dzieci i młodzieży”.

Ukończył I etap szkolenia dotyczącego metodologii treningu piłkarskiego Coerver Coaching, uzyskał stopień trenerski: Coerver Coach Assistant. Na co dzień trener w Akademii Piłkarskiej Reissa, prowadzący zajęcia w Reprezentacji rocznika 2009.

Swoją pracę opiera o nowatorską metodologię zawierającą pedagogikę nielinearną. Podczas zajęć stara się tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju kreatywności oraz efektywnej nauki samodzielnego podejmowania właściwych decyzji w trakcie gry. Prowadzi również zajęcia z przedszkolakami w ramach Akademii Reksia. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi rozwija jako opiekun podczas obozów i półkolonii.