Kadra

mgr Jolanta Lubińska

Dyrektor John Dewey School j.lubinska@gmail.com

Absolwentka WSP w Bydgoszczy na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, studiów podyplomowych w zakresie technologii kształcenia na UAM w Poznaniu, kursów kwalifikacyjnych w zakresie organizacji i zarządzania, przygotowujących do sprawowania nadzoru pedagogicznego z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek.

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz, konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dyrektor zespołu szkół, dyrektor Wydziału Oświaty.

Całe życie zawodowe związane z pracą w oświacie i na rzecz oświaty. Myśl przewodnia każdego dnia: „Dobro dziecka i ucznia to wartość najwyższa”.