Kadra

mgr Monika Walczak-Frąckowiak

Wychowawca klasy 7b - nauczyciel matematyki

Magister matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość, ukończyła studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W pracy wykorzystuje gry i zabawy logiczno - matematyczne, które wymagają koncentracji, uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz myślenia logicznego, jednocześnie kształtując analityczny sposób myślenia.