Kadra

mgr Anita Zarówna

Wychowawca klasy 3a

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów pedagogicznych na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Posiada kwalifikacje Terapeuty pedagogicznego. 
Od dzieciństwa fascynowała ją praca nauczyciela. Już wtedy wiedziała, że właśnie to chce robić w przyszłości. Praca w szkole sprawia jej ogromną radość i jest jej wielką pasją.
Nieustannie poznaje nowe metody i systemy nauczania. Dużą wagę przywiązuje do realizacji programów wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania. Dzięki certyfikatowi "Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga" skutecznie pomaga swoim uczniom w radzeniu sobie z emocjami oraz uczestniczy razem z nimi w wielu projektach czytelniczych. 
W codziennej pracy za  najważniejsze uważa  zachęcanie uczniów do samodzielnego myślenia, poznawania, działania i próbowania.
Jej hasło to "Nauczanie przez doświadczanie''.