Kadra

mgr Aleksandra Ławniczak

Psycholog szkolny
Psycholog po specjalności: seksuologia kliniczna oraz doradztwo personalne. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia Kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” powołanych przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Poznaniu. Jest certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Ukończyła „Studium psychoterapii dzieci i młodzieży” w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu,
a także kurs na Mediatora Rodzinnego oraz Doradcę Zawodowego.

Doświadczenie zdobywała m.in. podczas praktyk w firmie Personnel College Doradztwo Personalne oraz w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka
w Poznaniu. Nieustannie rozwija się i wzbogaca wiedzę poprzez udział
w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.
 
Prywatnie pasjonatka siatkówki oraz pieszych i rowerowych wycieczek.