Kadra

mgr Jolanta Majkowska

Nauczyciel języka polskiego

Jolanta Majkowska – nauczyciel dyplomowany. Od lat wdraża nowoczesne technologie, ucząc języka polskiego. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, publikuje w prasie branżowej. Jest współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli ,,SPEcjalna Edukacja Cyfrowa”, tenerką Cyfrowego Dialogu, autorką ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie. Dla wydawnictwa PWN opracowała zestaw kart pracy dla uczniów ze SPE. Współprowadzi blog www.specjalni.pl . Jest ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.