Kadra

mgr Edyta Bochińska

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku - kierunek filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kompetencji Wychowawczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu. Posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Stale doskonali swe umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. W pracy dydaktycznej kładzie nacisk na samodzielność i kreatywność ucznia, rozwija zainteresowania polonistyczne i artystyczne.

Wprowadza do kontaktu z szeroko pojętą kulturą, filmem i teatrem. Jej podopieczni zajmują czołowe miejsca w konkursach recytatorskich organizowanych na terenie naszego miasta, gminy, powiatu i województwa.