Kadra

mgr Dawid Bentkowski

Nauczyciel informatyki oraz mechatroniki

Absolwent Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne na kierunkach: resocjalizacja i socjoterapia, a także studia podyplomowe na kierunku nauczyciel technologii informatycznej. Obecnie studiuje oligofrenopedagigikę. Ukończył także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Od wielu lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, pracował także w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Antoniewie. Obecnie pełni funkcję drużynowego instruktora I Drużyny Harcerskiej w Gołańczy składającej się z wychowanków ośrodka socjoterapeutycznego.