Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pracy naszej szkoły w  roku szkolnym 2021/2022:
 

HARMONOGRAM PRACY SZKOLY W ROKU-SZKOLNYM 2021-2022