Ślubowanie Pierwszoklasistów

"Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swej klasy i szkoły..."
7 listopada najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej John Dewey School.