DYREKTOR JOHN DEWEY SCHOOL

Absolwent Akademii Przywódców Liderów Oświaty w Warszawie - pierwszego w Polsce programu rozwoju przywództwa w edukacji. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą i wiedzy o społeczeństwie. Od ponad 20 lat, jako nauczyciel dyplomowany i dyrektor szkoły, związany z oświatą w sektorach publicznym i niepublicznym. Interesuje się m.in. zdrowym trybem życia, psychologią i sportem.