Kadra

mgr Waldemar Okulanis

Wychowawca klasy VII, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwe oraz techniki

Nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w szkolnictwie specjalnym. Posiada kwalifikacje do nauczania historii, techniki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie.

Absolwent studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Ukończył kurs pedagogiki leczniczej. Specjalista terapii uzależnień. Uczniów zachęca do tego, aby z zaangażowaniem podchodzili do poznawania nowych rzeczy.