Kadra

mgr Anita Zarówna

wychowawca klasy II b, nauczyciel nauczania początkowego a.zarowna@jds.edu.pl

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z blisko 30-letnim stażem zawodowym. Absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej.

Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów, m.in. "Projektowanie autorskich programów kształcenia”, "Tworzyć a nie odtwarzać. Inspiracje plastyczne, techniczne i muzyczne”, "Metody aktywizujące w walce z dysleksją”, "Muzyka w nauczaniu zintegrowanym”, "Planowanie optymalnych oddziaływań wychowawczych , czyli jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo”, "Skuteczny warsztat terapeuty pedagogicznego" i wielu innych. Zwolenniczka nowatorskich systemów nauczania i metod krzyżowych obejmujących multisensoryczne nabywanie wiedzy.

Realizowała program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti. Propagatorka zainteresowań czytelniczych wśród Uczniów. Od wielu lat współpracuje też z Biblioteką Publiczną w Obornikach uczestnicząc wraz ze swoimi uczniami w projektach czytelniczych. Hobbystycznie pisze artykuły na portalu Smaki z Polski w zakładce Uczyć z Pasją.