Kadra

Magdalena Janiszewska

pracownik administracyjny jdsoborniki.sekretriat@gmail.com

Administrator placówek Grupy Pro Alegria. Absolwentka Liceum Profilowanego o specjalności pracownik administracyjno-biurowy. Stale podnosi swoje kompetencje interpersonalne biorąc udział w szkoleniach wewnętrznych realizowanych przez Grupę Pro Alegria.

Opiekunka szkolnego terminarza, dba o sprawną organizację funkcjonowania całej placówki. Dla naszych Uczniów oraz ich Rodziców często stanowi pierwszą pomoc w niezapowiedzianych sytuacjach. Pełnym serdeczności i ciepła uśmiechem wita wszystkich odwiedzających John Dewey School Gości.