Kadra

mgr Jolanta Lubińska

Dyrektor szkoły j.lubinska@gmail.com

Absolwentka WSP w Bydgoszczy na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, studiów podyplomowych w zakresie technologii kształcenia na UAM w Poznaniu, kursów kwalifikacyjnych w zakresie organizacji i zarządzania, przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego, z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek.

Nauczyciel j. polskiego, nauczyciel bibliotekarz, konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, st. wizytator kuratorium oświaty w Poznaniu, dyrektor zespołu szkół, dyrektor wydziału oświaty.

Całe życie zawodowe związane z pracą w oświacie i na rzecz oświaty. Myśl przewodnia każdego dnia „dobro dziecka i ucznia to wartość najwyższa”.