Kadra

Dyrekcja

Wychowawcy

mgr Małgorzata Jankowska

mgr Agata Nowakowska - Działowska

Nauczyciele

dr n. hum. Aleksandra Kulupa

mgr Robert Płócienniczak

mgr Monika Walczak-Frąckowiak

Pracownicy administracyjni

Zespół lektorów

mgr Magdalena Grzechowiak