Zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge

Prowadzący:

Joanna Pawłowska
 

Opis:

Poszerzają wiedzę i umiejętności językowe Dzieci, wzmacniają ich wiarę we własne możliwości, oswajają z sytuacją egzaminu  oraz w prestiżowy sposób wieńczą poszczególne etapy nauki języka angielskiego.