Obchody Dnia Unii Europejskiej w JDS w dniu 09.05.2016