Prezydium Rady Rodziców
 

 

strategie.png

 

 

Przewodniczący: Katarzyna Sarbaczewska - przedstawiciel klas 4
Zastępca: Joanna Kowalska Okulanis - przedstawiciel klas 3
Skarbnik: Monika Stachowiak - przedstawiciel klasy 5
Sekretarz: Daria Piosik - przedstawiciel klas 2
Członek: Patrycja Wojtkowiak - przedstawiciel klas 1
Członek: Agnieszka Bielejewska - przedstawiciel klasy 6