mgr Aleksandra Kotecka

wychowawca kl. II a a.kotecka@jds.edu.pl

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej oraz studiów pedagogicznych w zakresie edukacji elementarnej i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Praca terapeutyczna z Uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych daje jej szczególną satysfakcję ze względu na jednostkowe podejście do dziecka oraz jej niepowtarzalny charakter.