Emilia Springer

pracownik administracyjny emiliaspringer.jds@gmail.com

Absolwentka Liceum Profilowanego o specjalności ekonomiczno-administracyjnej, w trakcie kształcenia na technika administracji. Gorąca wielbicielka metody czytania stworzonej przez Glenna Domana. Od września 2015 Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego oraz strony internetowej.