mgr Małgorzata Forysiak

nauczyciel muzyki i rytmiki kl. I-III m.forysiak@jds.edu.pl

Magister muzykologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat współpracowała z czasopismami społeczno-kulturalnymi publikując artykuły propagujące muzykę i sztukę. Właścicielka Muzycznego Studia Działań Kreatywnych, organizatorka i prowadząca Warsztatów Kreatywności Muzycznej. Ukończyła kursy: "Muzyka, taniec, ruch w edukacji i terapii", "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne", "Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym","Muzyka w edukacji przedszkonej i w kształceniu zintegrowanym" oraz liczne kursy organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA. Celem jej pracy jest przygotowanie Dzieci do żywego kontaktu z muzyką, rozwijanie ich wyobraźni muzycznej, wrazliwości na sztukę oraz inwencji twórczej. W swoich działaniach stara się wykorzystywać najnowsze metody wykorzystujące muzykę, rytm i ruch jako istotne elementy uruchamiające procesy poznawcze i emocjonalne u dzieci.