dr n. med. Rafał Kuźniewski

nauczyciel przyrody r.kuzniewski@jds.edu.pl

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku biotechnologia medyczna oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku rolnictwo. Stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskał w 2011 roku. W latach 2007-2012 związany z Katedrą Biologii Medycznej, Zakładem Inżynierii Tkankowej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Obecnie pracuje na Wydziale Farmaceutycznym CM w Bydgoszczy. Autor publikacji z zakresu biochemii, genetyki zachowania i rozwoju oraz inżynierii tkankowej. Współautor podręcznika „Genetyka medyczna”. Uczestnik szkoleń i warsztatów w zakresie genetyki i biologii molekularnej. Typ społecznika, lubi uczyć i pomagać.