Kadra

Dyrekcja

mgr Alicja Lisek

Właściciel John Dewey School alicja.lisek@gmail.com

Psycholog po specjalności klinicznej i organizacji pracy na Wydziale Studiów Społecznych oraz pedagog po kierunku pedagogika ogólna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie uczestniczka studiów Executive MBA przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Terapeuta poznawczo-behawioralny specjalizujący się w terapii dzieci i młodzieży. Ukończyła specjalistyczny kurs w dziedzinie neuropsychologii klinicznej dziecka oraz podyplomowe studia z zakresu seksuologii. Współpracuje z Centrum Terapii CBT w Warszawie. Absolwentka specjalistycznego szkolenia Jerzego Guta i Wojciecha Hamanna ,,Psychologia Szefa." Trener biznesu; absolwentka Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu przy Kontrakt OSH w Warszawie. Certyfikowany trener metod skutecznego uczenia się; współautorka podręcznika wychowania przedszkolnego ,,Mały Odkrywca w przedszkolu” dla Akademii Nauki w Poznaniu; autorka projektu edukacyjnego dla Gminy Oborniki ,,Przedszkole szansą dla Mamy, Taty i Dziecka”; organizatorka warsztatów psychologicznych dla rodziców, szkoleń dla nauczycieli oraz Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży. Założycielka trzech placówek przedszkolnych: Prywatnej Polsko-Angielskiej Akademii Wiedzy i Zabawy w Obornikach, Publicznego Zaczarowanego Przedszkola w Obornikach oraz Przyzakładowego Przedszkola Amica Kids we Wronkach.

WIĘCEJ

mgr Jolanta Lubińska

Dyrektor szkoły j.lubinska@gmail.com

Absolwentka WSP w Bydgoszczy na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, studiów podyplomowych w zakresie technologii kształcenia na UAM w Poznaniu, kursów kwalifikacyjnych w zakresie organizacji i zarządzania, przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego, z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek. Nauczyciel j. polskiego, nauczyciel bibliotekarz, konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, st. wizytator kuratorium oświaty w Poznaniu, dyrektor zespołu szkół, dyrektor wydziału oświaty. Całe życie zawodowe związane z pracą w oświacie i na rzecz oświaty. Myśl przewodnia każdego dnia „dobro dziecka i ucznia to wartość najwyższa”.

WIĘCEJ

Wychowawcy

mgr Dorota Stec

wychowawca klasy III a, nauczyciel nauczania początkowego d.stec@jds.edu.pl

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu na specjalności matematyk informatyk z przygotowaniem pedagogicznym oraz studiów matematycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiku nauczyciela przedszkolnego. Certyfikowany trener metod skutecznego uczenia się dla dzieci i dorosłych Akademii Nauki w Poznaniu. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów profilaktycznych organizowanych przez ODN Poznań czy Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. W codziennej pracy kieruje się mottem „wspólnie można więcej" - dlatego wszystkie zadania, zabawy a przede wszystkim problemy rozwiązuje wspólnie z dziećmi.

WIĘCEJ

mgr Monika Kaczor

wychowawca klasy III b, nauczyciel nauczania początkowego m.kaczor@jds.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku muzykologia oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, a także zarządzania oświatą. Uczestniczka licznych warsztatów i kursów m.in. „Trzy kroki dziecka w przyszłość” (Akademia Komeńskiego), „Metoda projektu w pracy z dziećmi”, „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Techniki behawioralne w pracy z dzieckiem”, „Zajęcia matematyczne z elementami ruchu i plastyki”, „Ruch, rym, rytm i melodia, czyli efektywna edukacja dziecka”, „Eksperymentuję i dociekam, przyrodę poznaję z bliska i daleka. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu i szkole”, „Zanurz się w muzykę – podstawy uczenia muzyki metodą Edwina E. Gordona”, „Folklor dla najmłodszych”. Zwolenniczka coachingu, nauki poprzez doświadczenie i szukania informacji w otaczającej rzeczywistości. Poszukiwaczka metod skutecznej komunikacji.

WIĘCEJ

mgr Renata Racinowska

wychowawca klasy III c, nauczyciel nauczania początkowego r.racinowska@jds.edu.pl

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń, m.in.: „Metoda Projektów”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Muzyka, taniec, ruch w edukacji i terapii”, „Lepiej rozumieć dziecko oraz siebie w relacji z dzieckiem”. Miłośniczka książek, dzięki którym razem z dziećmi ciągle poznaje nowe, nieznane światy. W pracy z Uczniami stara się zaszczepić w nich odwagę bycia sobą, szacunek dla drugiego człowieka oraz szeroko rozumianą samodzielność.

WIĘCEJ

mgr Anita Zarówna

wychowawca klasy II b, nauczyciel nauczania początkowego a.zarowna@jds.edu.pl

Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z blisko 30-letnim stażem zawodowym. Absolwentka studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów, m.in. "Projektowanie autorskich programów kształcenia”, "Tworzyć a nie odtwarzać. Inspiracje plastyczne, techniczne i muzyczne”, "Metody aktywizujące w walce z dysleksją”, "Muzyka w nauczaniu zintegrowanym”, "Planowanie optymalnych oddziaływań wychowawczych , czyli jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo”, "Skuteczny warsztat terapeuty pedagogicznego" i wielu innych. Zwolenniczka nowatorskich systemów nauczania i metod krzyżowych obejmujących multisensoryczne nabywanie wiedzy. Realizowała program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti. Propagatorka zainteresowań czytelniczych wśród Uczniów. Od wielu lat współpracuje też z Biblioteką Publiczną w Obornikach uczestnicząc wraz ze swoimi uczniami w projektach czytelniczych. Hobbystycznie pisze artykuły na portalu Smaki z Polski w zakładce Uczyć z Pasją.

WIĘCEJ

mgr Małgorzata Jankowska

wychowawca klasy I a, nauczyciel nauczania początkowego m.jankowska@jds.edu.pl

Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach praca socjalna i resocjalizacja oraz wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Uczestniczka kursów: „Nowe fabularyzowane zabawy z chustą KLANZA”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, szkoleń "Komunikacja Interpersonalna" i "Osiąganie porozumienia z rodzicami" oraz warsztatów prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Fascynatka matematyki i chemii, których drobne elementy wprowadza do codziennej pracy z dziećmi. Spośród metod pracy z Dziećmi najbardziej ceni sobie pracę metodą projektów prof. Lilian Katz. W naszych Uczniach zaszczepia pasję do układania puzzli i prowadzenia zdrowego, sportowego trybu życia.

WIĘCEJ

mgr Aleksandra Kotecka

wychowawca kl. II a a.kotecka@jds.edu.pl

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności klinicznej oraz studiów pedagogicznych w zakresie edukacji elementarnej i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Praca terapeutyczna z Uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych daje jej szczególną satysfakcję ze względu na jednostkowe podejście do dziecka oraz jej niepowtarzalny charakter.

WIĘCEJ

mgr Waldemar Okulanis

wychowawca kl VI, nauczyciel historii, nauczyciel techniki w.okulanis@jds.edu.pl

Nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w szkolnictwie specjalnym. Posiada kwalifikacje do nauczania historii, techniki, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. Absolwent studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Ukończył kurs pedagogiki leczniczej. Specjalista terapii uzależnień. Uczniów IV klasy zachęca do tego, aby z zaangażowaniem podchodzili do poznawania nowych rzeczy.

WIĘCEJ

Zespół lektorów

Mike Robinson

native speaker j. angielskiego mikerobinson.jds@gmail.com

Mike Robinson pochodzi z Walii i jako rodowity brytyjczyk jest fanem piłki nożnej. Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywał w Wielkiej Brytanii pracując 10 lat z uczniami niepełnosprawnymi w placówkach brytyjskich. Od roku 2004 roku mieszka w Polsce i skupia się na nauczaniu języków obcych w systemie międzynarodowym Cambridge English, w tym roku mija już 12 rok pracy dydaktycznej w Polsce. Pan Mike bardzo stawia na edukację swoich uczniów z cyklu zajęć kulturowych, dzięki czemu każdy uczeń po jego zajęciach wychodzi nie tylko z ugruntowaną wiedzą związaną z językiem angielskim, lecz również z bogatą wiedzą na temat kultury krajów anglojęzycznych. Pan Mike uwielbia prace z ludźmi, jest człowiekiem entuzjastycznym z dużymi pokładami cierpliwości. Nauczyciel uważa, iż poprzez sumienna, staranną prace jesteśmy w stanie osiągnąć wszelkie marzenia w swoim życiu.

WIĘCEJ

mgr Magdalena Grzechowiak

lektor j. angielskiego m.grzechowiak@jds.edu.pl

Absolwentka filologii angielskiej z uprawnieniami pedagogicznymi. Swoją przygodę z nauczaniem j. angielskiego rozpoczynała od pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, by następnie zacząć pracować z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Prowadząca różnego rodzaju kursów i zajęć indywidualnych. Kocha to, co robi i nie wyobraża sobie siebie w innej pracy. Uczenie jest jej pasją, a radość i zapał słuchaczy sprawia jej ogromną radość i satysfakcję. Uważa, iż prosty przekaz to najlepszy sposób, aby odbiorca bezproblemowo przyswoił wiedzę.

WIĘCEJ

Paula Ribeiro

native speaker j. angielskiego p.ribeiro@jds.edu.pl

​Pasjonat języków obcych, od najmłodszych lat zakochana w językach obcych, co wpłynęło na wybranie ścieżki zawodowej w przyszłości. Od kilku lat współpracuje z brytyjską korporacją tłumaczeniową jako junior translator języka angielskiego oraz portugalskiego. Ponadto jest również regionalnym koordynatorem tłumaczeniowej korporacji, gdzie może wykorzystać praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania, kontroli jakości oraz marketingu, którą nabyła w Instytucji School of Hospotality and Tourism w Santa Maria da Feira. Od dwóch lat Paula współpracuje z Centrum Egzaminacyjnym British Council, przygotowując uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English na poziomach: A1/A2/B1 oraz B2. W 2014 została wyróżniona ​w Programie Addvantage​ Fundacji British Coucil Warsaw za osiągnięcie najlepszych wyników podczas swojej pracy. Jednak Paula nie zwalnia tempa i stawia na nieustanny rozwój swojej ścieżki zawodowej co świadczy otrzymane​e​ wyróżnie​nie​ ​ przez Uniwersytet Cambridge English za maksymalny wynik podczas międzynarodowych egzaminów zewnętrznych. Oprócz języka angielskiego, Paula na co dzień posługuje się językiem francuskim, portugalskim oraz hiszpańskim. Język polski jest jej obcy, ale jak twierdzi nie ma rzeczy niemożliwych dlatego skrupulatnie pracuje nad opanowaniem języka ​polskiego​ , który według niej wcale nie jest taki trudny jak się o nim mówi. Paula jest osobą skromną, przyjazną oraz zawsze chętnie służącą pomocą w każdej kwestii​, a jej ​ rolą nauczyciela jest zaszczepienie pasji do nauki.

WIĘCEJ

Mainimo Jude Fai

native speaker j. angielskiego mj.fai@jds.edu.pl

MJ to pełen pasji oraz optymizmu nauczyciel j.angielskiego.Poprzez swoje niekonwencjonalne podejście do pracy jest w stanie zaszczepić płynność w odczytywaniu tekstów w j.angielskim w każdym swoim uczniu. Pan MJ jest wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wykształcenie magisterskie z obszaru studiów pedagogicznych (Engineering Pedagogic Academy). Jest również oddanym pasjonatą, który poświęca całego siebie swoim uczniom oraz bierze udział we wszelkich wolontaryjnych inicjatywach. Nie wszyscy wiedzą, iż pasją nauczyciela jest pisanie wierszy oraz aktorstwo. Mottem Pana MJ jest “trening czyni mistrza” więc każdy z jego uczniów wie, że codzienna praktyka języka angielskiego jest bardzo ważnym aspektem dotyczącym rozwój języka obcego.

WIĘCEJ

Lidia Zielińska

lektor j. hiszpańskiego, lektor j. niemieckiego l.zielinska@jds.edu.pl

Absolwentka lingwistyki stosowanej - specjalizacja język niemiecki oraz etnolingwistyki - specjalizacja język hiszpański na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel oraz tłumacz obu tych języków. W pracy zawodowej kładzie nacisk na świadome i kreatywne przyswajanie wiedzy. Niezmiernie ważne dla niej jest stosowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: scenki, wszelkiego rodzaju projekty, piosenki, elementy interkulturowe pokazujące, jakie są kraje, których język razem będziemy poznawać . Uważa, że na zajęciach z języka obcego powinno się jak najwięcej mówić - na swoich lekcjach wiele czasu poświęca kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci. Uczniom JDS będzie chciała pokazać, iż niemiecki nie jest wcale taki trudny, wręcz przeciwnie - logiczny i "poukładany". A hiszpański.... w tym języku można zakochać się od pierwszej lekcji, uczniowie JDS przekonają się o tym sami.

WIĘCEJ

Nauczyciele

mgr Radosław Cegielski

Nauczyciel wychowania fizycznego nie-ma@.pl

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Sport o specjalności Trener Przygotowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych przygotowanie pedagogiczne. Posiada dyplom trenera II klasy piłki nożnej oraz dyplom UEFA B. Uczestnik wielu kursów i warsztatów szkoleniowych m.in. „Talent sportowy – identyfikacji i rozwój”, „Intelektualizacja procesu treningowego”, „Komunikacja z młodym zawodnikiem”, „Motywowanie i automotywacja w sporcie dzieci i młodzieży”. Ukończył I etap szkolenia dotyczącego metodologii treningu piłkarskiego Coerver Coaching, uzyskał stopień trenerski: Coerver Coach Assistant. Na co dzień trener w Akademii Piłkarskiej Reissa, prowadzący zajęcia w Reprezentacji rocznika 2009 oraz w lokalizacji Oborniki. Swoją pracę opiera o nowatorską metodologię zawierającą pedagogikę nielinearną. Podczas zajęć stara się tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju kreatywności oraz efektywnej nauki samodzielnego podejmowania właściwych decyzji w trakcie gry. Prowadzi również zajęcia z przedszkolakami w ramach Akademii Reksia. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi rozwija jako opiekun podczas obozów i półkolonii.

WIĘCEJ

Magdalena Łysiak-Półtorak

Nauczyciel Edukacji przez szachy magdlen@interia.pl

Oligofrenopedagog, absolwentka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Mistrzyni FIDE oraz instruktor szachowy. Brązowa medalistka Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych w 1997 r. Trener koordynator Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Młodzików w latach 2005-2010. Członek Kolegium Trenerów Polskiego Związku Szachowego w latach 2004-2007. Członek Komisji Młodzieżowej Polskiego Związku Szachowego w latach 2009-2013. Wieloletni Wiceprezes ds. Młodzieży i Szkolenia Wielkopolskiego Związku Szachowego.

WIĘCEJ

Dawid Bentkowski

nauczyciel informatyki, mechatroniki dawid030683@interia.pl

Absolwent Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Ukończył podyplomowe studia pedagogiczne na kierunkach: resocjalizacja i socjoterapia, a także studia podyplomowe na kierunku nauczyciel technologii informatycznej. Ukończył także kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Od wielu lat współpracuje z dziećmi i młodzieżą jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, Pracował także w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Antoniewie. Obecnie pełni funkcję drużynowego instruktora 1 drużyny harcerskiej w Gołańczy, składającej się z wychowanków ośrodka socjoterapeutycznego w Gołańczy.

WIĘCEJ

mgr Edyta Bochińska

nauczyciel polonista nie-ma@pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku- kierunek filologia polska. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kompetencji Wychowawczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada również kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu. Posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Stale doskonali swe umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. W pracy dydaktycznej kładzie nacisk na samodzielność i kreatywność ucznia, rozwija zainteresowania polonistyczne i artystyczne. Wprowadza do kontaktu z szeroko pojętą kulturą, filmem i teatrem. Jej podopieczni zajmują czołowe miejsca w konkursach recytatorskich organizowanych na terenie naszego miasta, gminy, powiatu i województwa.

WIĘCEJ

mgr Ewa Klęk

Nauczyciel przyrody nie-ma@.pl

Nauczyciel dyplomowany, magister inżynier rolnictwa. Pracę nauczyciela rozpoczęła w 1987 roku. Posiada kwalifikacje do nauczania biologii, chemii, przyrody, wychowania do życia w rodzinie, a także jako instruktor pływania. W latach 1987- 2015 pracowała jako nauczyciel, a także pelniła przez ponad 16 lat obowiązki wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach. Uczestniczka wielu kursów doskonalących. W roku 2001 wyróżniona Odznaką Honorową PCK III stopnia, a w roku 2014 została odznaczona Złotym Medalem Za Długoletnia Służbę nadanym przez Prezydenta RP. W wolnym czasie uprawia sport, lubi wędrować w otoczeniu przyrody.

WIĘCEJ

mgr Jolanta Majkowska

nauczyciel języka polskiego oraz koordynator Klubu Europejskiego jolma66@gmail.com

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Entuzjastka nowoczesnych technologii w nauczaniu. Członkini Superbelfrów RP oraz Superbelfrów Mini. Prelegentka na konferencjach ogólnopolskich dla nauczycieli i dyrektorów. Autorka wielu artykułów na temat wykorzystania TIK w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka blogu propagującego wykorzystania multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu www.specjalni.pl . Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

WIĘCEJ

mgr Zyta Czechowska

nauczyciel matematyki kl. 4a zostaniedodany@gmail.com

Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 20 lat nauczyciel w szkole specjalnej. Nauczyciel matematyki, informatyki i przyrody. Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z oligofrenopedagogiki i autyzmu. Pasjonatka TIK i współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”. Prowadzi warsztaty, podczas których szkoli kadrę pedagogiczną z zakresu stosowania i wdrażania nowoczesnych technologii. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.

WIĘCEJ

mgr Wojciech Bloch

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania i karate wbi@poczta.fm

Absolwent AWF w Poznaniu na kierunku wychowanie fizyczne, dyplomowany trener karate, 4-krotny Mistrz Świata Seniorów w karate, 3-krotny Mistrz Europy, 20-krotny Mistrz Polski. Przez 15 lat członek Reprezentacji Polski karate we wszystkich kategoriach wiekowych. Certyfikowany lektor języka angielskiego, instruktor pływania. Zawodnik klasy mistrzowskiej karate, nagrodzony złotym medalem im. B. Szwarca przyznawanym najwybitniejszym sportowcom, trzykrotnie nagradzany przez Prezydenta RP oraz Ministra Sportu za wybitne osiągnięcia sportowe, wybrany najlepszym Sportowcem Ziemi Obornickiej w ostatnim 20-leciu, trener wielokrotnie wyróżniany przez Burmistrza za osiągnięcia oraz pracę z dziećmi. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 1998 trener karate w Obornickim Klubie Karate, prowadzący zajęcia z dziećmi w wieku od 5 lat. Wychowawca medalistów Mistrzostw Świata, Europy i Polski we wszystkich kategoriach wiekowych.

WIĘCEJ

mgr Michał Pietrzak

nauczyciel wychowania fizycznego bark

Doktorant w Zakładzie Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Absolwent AWF na kierunku wychowanie fizyczne. Wykładowca AWF w Zakładzie Gier Zespołowych. Dyplomowany trener piłki ręcznej (I stopnia) i wieloletni trener pierwszoligowego zespołu piłki ręcznej mężczyzn Sparta Oborniki. Dyplomowany trener piłki nożnej, nauczyciel kolonijny i szkolny. Autor i współautor licznych, recenzowanych prac naukowych, m.in. pracy znajdującej się w czasopiśmie listy filadelfijskiej: „Biology of Sport”.

WIĘCEJ

mgr Małgorzata Forysiak

nauczyciel muzyki i rytmiki kl. I-III m.forysiak@jds.edu.pl

Magister muzykologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat współpracowała z czasopismami społeczno-kulturalnymi publikując artykuły propagujące muzykę i sztukę. Właścicielka Muzycznego Studia Działań Kreatywnych, organizatorka i prowadząca Warsztatów Kreatywności Muzycznej. Ukończyła kursy: "Muzyka, taniec, ruch w edukacji i terapii", "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne", "Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym","Muzyka w edukacji przedszkonej i w kształceniu zintegrowanym" oraz liczne kursy organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA. Celem jej pracy jest przygotowanie Dzieci do żywego kontaktu z muzyką, rozwijanie ich wyobraźni muzycznej, wrazliwości na sztukę oraz inwencji twórczej. W swoich działaniach stara się wykorzystywać najnowsze metody wykorzystujące muzykę, rytm i ruch jako istotne elementy uruchamiające procesy poznawcze i emocjonalne u dzieci.

WIĘCEJ

dr n. hum. Aleksandra Kulupa

nauczyciel j. polskiego a.kulupa@jds.edu.pl

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu onomastyki, współautorka „Słownika nazwisk mieszkańców Poznania”. Nauczyciel mianowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczestniczka licznych warsztatów i szkoleń: „TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji”, „Wykorzystanie chusty Klanza w pracy z dziećmi”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów”, „Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu”, „ADHD – jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego”, „Ocenianie kształtujące w szkole”. Propagatorka aktywizujących metod i technik nauczania. Praca z dziećmi stanowi dla niej inspirację. Uważa - jak Taylor Mackenzie - że nauczyciel to doradca, idol, przyjaciel i sternik łodzi, a energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się.

WIĘCEJ

dr n. med. Rafał Kuźniewski

nauczyciel przyrody r.kuzniewski@jds.edu.pl

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku biotechnologia medyczna oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na kierunku rolnictwo. Stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna uzyskał w 2011 roku. W latach 2007-2012 związany z Katedrą Biologii Medycznej, Zakładem Inżynierii Tkankowej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Obecnie pracuje na Wydziale Farmaceutycznym CM w Bydgoszczy. Autor publikacji z zakresu biochemii, genetyki zachowania i rozwoju oraz inżynierii tkankowej. Współautor podręcznika „Genetyka medyczna”. Uczestnik szkoleń i warsztatów w zakresie genetyki i biologii molekularnej. Typ społecznika, lubi uczyć i pomagać.

WIĘCEJ

mgr Robert Płócienniczak

nauczyciel muzyki kl. IV-V brak

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na wydziale Edukacji muzycznej, Dyrygentury i Muzyki Kościelnej. Nauczyciel kontraktowy. Z muzyką związany jest od ponad 20 lat. Multiinstrumentalista, gra m.in. na pianinie, organach, gitarze, klarnecie i akordeonie. Uczestnik wielu koncertów muzycznych w Polsce i Europie. Od kilku lat stale współpracuje z Obornickim Ośrodkiem Kultury. W pracy z dziećmi nieprzerwanie poszerza i poszukuje coraz to ciekawszych metod nauczania, aby muzyka i śpiew nieodłącznie kojarzyły się im ze swobodą i przyjemnością. Hobbystycznie zajmuje się fotografią cyfrową.

WIĘCEJ

mgr Magdalena Stróżyk

nauczyciel katecheta m.strozyk@jds.edu.pl

Absolwentka studiów teologicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku teologia katechetyczno-pastoralna oraz studiów podyplomowych na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni praktyk z zakresu nauczania dzieci. Opiekun i uczestniczka turnusów profilaktycznych w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogożnie. W swojej pracy kieruje się mottem: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" (Jan Paweł II).

WIĘCEJ

mgr Ewa Świtała

nauczyciel katecheta brak

brak

WIĘCEJ

mgr Paulina Zawodniak

psycholog szkolny jds.psycholog@gmail.com

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kursu dokształcającego w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczka licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje: kursu I i II stopnia „Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, warsztatu „NVC – Porozumienie bez przemocy”, szkolenia „Budowanie strategii dla dzieci z zaburzeniami zachowania” oraz wielu innych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zespole szkół z oddziałami integracyjnymi. Prywatnie wielbicielka powieści kryminalnych i siatkówki, miłośniczka instrumentów smyczkowych, tańca latino oraz gotowania.

WIĘCEJ

mgr Renata Madejek

pedagog szkolny, nauczyciel plastyki r.madejek@jds.edu.pl

Absolwentka studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe o specjalnościach: plastyka, muzyka, wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy wychowawczej. Na co dzień kieruje się mottem Jerzego Leszczyńskiego: "Żeby się czegoś nauczyć, trzeba robić to, czego się nie umie".

WIĘCEJ

Pracownicy administracyjni

Magdalena Janiszewska

pracownik administracyjny jdsoborniki.sekretriat@gmail.com

Administrator placówek Grupy Pro Alegria. Absolwentka Liceum Profilowanego o specjalności pracownik administracyjno-biurowy. Stale podnosi swoje kompetencje interpersonalne biorąc udział w szkoleniach wewnętrznych realizowanych przez Grupę Pro Alegria. Opiekunka szkolnego terminarza, dba o sprawną organizację funkcjonowania całej placówki. Dla naszych Uczniów oraz ich Rodziców często stanowi pierwszą pomoc w niezapowiedzianych sytuacjach. Pełnym serdeczności i ciepła uśmiechem wita wszystkich odwiedzających John Dewey School Gości.

WIĘCEJ

Emilia Springer

pracownik administracyjny emiliaspringer.jds@gmail.com

Absolwentka Liceum Profilowanego o specjalności ekonomiczno-administracyjnej, w trakcie kształcenia na technika administracji. Gorąca wielbicielka metody czytania stworzonej przez Glenna Domana. Od września 2015 Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego oraz strony internetowej.

WIĘCEJ